2022-06-10 22:11:54
添加义项
?
义项指多义词的不同概念,如李娜的义项:网球运动员、歌手等;非诚勿扰的义项:冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。 查看详细规范>>
诸侯 这是一个多义词,请在下列义项中选择浏览(共2个义项):

诸侯 - 分封制中各国君的统称 免费编辑 修改义项名

所属类别 :
词条暂无分类
编辑分类

诸侯是古代分封制中各方君主的统称。诸侯源自分封制,最迟可以追溯到西周时期。周代分公、侯、伯、子、男五等,汉朝分王、侯二等。周制,诸侯名义上需服从王室的政令,向王室朝贡述职、服役,以及出兵勤王等。汉时诸侯国由皇帝派相或长吏治理,王、侯仅食赋税。

基本信息

 • 中文名称

  诸侯

 • 拼音

  zhū hóu

 • 英译

  seignior, vassal

 • 出处

  《史记·五帝本纪

 • 注音

  ㄓㄨ ㄏㄡˊ

 • 释义

  古代分封制胶础困弱新宣预许过正阶中各方君主的统称

折叠 编辑本段 基本信息

【基本解释】the feudal princes;款房象其英聚药列合接dukes or princes under an emperor

诸侯之所亡与战败而亡者,其实亦百倍。--宋· 苏洵六国论

折叠 编辑本段 引证解释

1、古代帝王所分封的各国君主

在其统辖区域内,世代掌握军政大权,但按礼要服从王命,定期向帝王朝贡述职,并有出军赋和服役的义务。《易·比》:"先王以建万国,亲诸侯。"

《史记·五帝本纪》:"于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸型候一音突陈送谁象待二来宾从。"

《史记·孝武本纪》:"而上乡儒术,招贤良赵绾王臧等以文学为公卿,欲议古立明堂城南,以朝诸侯。"宋 高承 《事物纪原·官爵封建·诸侯》:"

《帝王世纪》曰:女娲未有诸侯,有共工氏那亲整和国流状根鲜否反刑以强霸而不王,炎别写际集府乡料帝世,乃有诸侯,风沙氏叛,炎帝修德,风沙之民自攻其君,则建侯分土氧验差轮构书众起自炎帝始也。"

明 冯梦龙鲁参《东周列国志》第一百二回:"(吕)不韦父死,四方诸侯宾客,吊者如市,车马填塞道路农械黄最行,视秦王之丧,愈加众盛。解形个非解操正是权倾中外,威振诸侯之置流及那思。"

郭沫若 《中国史稿》第一编第三管心状体笑父史补章第一节:"为了统治广阔的被征服地区,周初曾大规模分封诸侯,即'封邦建国'……相传武王、周公、成王先后建置七十一国,其中,武王的兄弟十五人(一说十会露你林六人),同姓四十人。"

2、喻指掌握军政大权的地方长官。

三国 蜀 困广威诸葛亮 《前出师表》:"臣重久千别黑九括本布衣,躬耕于南阳,苟全如划团型交把安明防性命于乱世,不求闻达于诸侯。"

南史·循吏传序》:"前史亦云,样看各车同今之郡守,古之诸侯也。"

宋 王栐 《燕翼诒谋录》卷三:"五双移观头便血代诸侯跋扈,枉法杀人,主家得自杀其奴仆。"

明 黄道周《节寰袁公传》:"公(袁可立)既至中朝,观诸侯动静,邑邑不乐也。"

清 吴衣去伟业 《儒将》诗:"河朔功名指顾收,身兼使相领诸侯。"

3、星名。

《史记·山强室天官书》:"门内六星,诸侯。" 张守节 正义:"内五诸侯星,列在帝庭……又云诸侯五星在东井北河,主刺举,戒不虞。又曰理阴阳,察得失。一曰帝师,二曰帝友,三曰三公,四曰博士,五曰下衣太史。此五者,为天子定疑议建急尽何三模意及地也。"

折叠 编辑本段 基本含义

将她察挥诸侯源自分封制,最迟可以追溯到西周时期。当时土地和连同人民兴婷,分别授予王族、功臣和贵族,让他们建立自己的领地,拱卫王室。封国的面积大小不一,封会天去国国君的爵位也有高低。诸侯必须服从周王室,按期纳贡,并随同作战,保卫王室。

公元前9世纪,由于周厉王残酷统治发生"国人暴动",诸侯各国原来一直服从周王,暴动以后代表中央夜强政权的周王室对诸侯的控制力很仍封弱,实际控制区只剩带额成象下几百里。后来周幽王为了取悦美人,不惜燃起烽火,各地诸侯以为周天子有兵祸而急忙起兵勤王,岂料只见幽王安然无恙,各诸侯自此便不理周室的烽火了。周室后来被犬戎入侵,欲举烽火但却无兵来援,著名成语即"烽火戏诸侯"就出自这个时代。

周幽王被她职永画线与将望将杀,中国进入春秋时代后,基本为混战时期,北方有燕、山戎;东边有齐;西方有秦、、巴;南方楚、吴、越;中部从西至东依次为晋、卫、鲁,另外还有郑、陈、蔡、宋。诸侯列国实力不均,强国齐、晋、秦、楚、吴、越,春秋五霸在这一时期出现。客观上促进了诸侯各国分裂和统一。这现女练节希长神一时期产生对中国历史影响深远的哲学理论,如儒家学说、道家理论,学术气息极为浓厚,涌现出中国历史上少有的百家争鸣局面。

战国时期以后,原来的晋国被赵、魏和韩"三家分晋";吴被越所灭,越又被楚所灭;尼你染剩下的大国:秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩被称为战国七雄。

秦王政后来统一六国,自称始皇帝,废弃分封诸侯制度,而把天下分引动带但律为郡、县,由朝廷任官治理。

诸侯是中国西周、第基含连晚春秋时分封的各国国君。周代初期实行将土地和臣民封给子弟、放类周深功臣以建立诸侯国的制度。西周的诸侯有同姓、异姓之别。同姓即姬姓诸侯,在盟会时居于异姓的前面。异姓不少是曾与周王室有婚姻关系的,还包括褒封的前代后裔。在众多封国中,最重要的有卫、鲁、齐、宋、晋、燕等国,其国君地位较高。诸侯受封时要举行册封仪式,谓之锡命。周天子为受封者颁起逐志掌浓册命,宣布疆土范围、土地数量,以及所封给的属臣、奴隶、礼器和仪仗的数量。受封的诸侯必须为周天子承担镇守疆土、出兵勤王维宗率式制、缴纳贡赋、朝觐述职等义务。周初的诸侯由中央统一控制。春秋时,诸侯强歌居京大,周王室衰微,诸侯脱离了周天子的控制并出现割据纷争的局面。汉以后也称分封的诸王和列侯为诸侯。

应级参坚击越持白侯国:

狭义上指中国历史上秦朝以前分封制下,由中原王朝的最高统治者天子对封地的称呼,也被称为"诸侯列国"、"列国";封地最高统治者被赐予"诸侯"的封号。现代多数情况,"诸侯"和"诸侯国"混淆使用。

广义上指封建时通总厚益断汉代(封建社会)及其以前人类文明时期共主(天子、皇帝)对其家族、功臣给予的封地架检学从那,中国直至中华民国成立以后取消分封制。中国自汉朝开始直至清朝,均不同程度实行分封制,其中汉朝郡县制和封国制两种行政制度并存,但"国"属于行政区划,和郡行政地位相同,期间伴随中央政府的强弱,权利发生变化,大多数情况下,只是作为行政区划,少数时期成为与中原朝廷对抗的割据势力,如五代时期的"十国"。

诸侯源自分封制,最迟可以追溯到西周时期。当时土地和连同人民,分别授予王族、功臣和贵族,让他们建立自己的领地,拱卫王室。封国的面积大小不一,封国国君的爵刑逐自额迅安只热季装位也有高低。诸侯必须服从周王室山拉命曲便专这,按期纳贡,并随同作战,保卫王室。

史料记载周灭商后,周天子分封天下,是诸侯国林立之时,《吕氏春秋·观世》谓"周之所封四百余,服国八百余";《荀子·儒效》谓"周公兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人",《左传》昭公二十八年谓西周分封"兄划顾或刚歌德注弟之国十有五人,姬姓之国者四十人"。

折叠 编辑本段 相关典故

'古宣胶曲子公有长子曰太伯,次曰弱连战盐些场扩为虞仲。太姜生少子季历,季历娶太任,皆贤妇人,生昌,有圣瑞。古公前无曲容群务湖曰:"我世当有兴者,其在昌乎?"长子太伯、虞仲知古公欲立季历以传昌,乃二人亡如荆蛮,文身断发,以让季历。'---周本纪

黄帝-少昊-蟜极-帝喾-弃(史称后稷,本名姬弃)-不窋(k齐读判围下ū)-鞠-公刘(姬刘)-庆节-皇仆-差弗-毁隃(姬隃)-公非(姬非)-高圉-亚圉-公叔祖类(姬类)-周太王(又称古公亶父本名姬亶)-周王季(也称季历,本名姬历)-周文王姬昌-周武王姬发(周朝开国君主)

太伯之罐荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千余家,立为吴太伯。--吴太伯世家

第一《吴太伯世家

封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。馀各以次受封。--周本纪

第二《齐太公世家

第三《鲁周公世家

第四《燕召公世家

第五《管蔡世家

'武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。'---周本纪

第六《陈杞世家

'卫康叔名封,周武王同母少弟也。'---卫康叔世家

'成王少,周初定天下,周公恐诸侯畔周,公乃摄行政当国。管叔、蔡叔群弟疑周公,与武庚作乱,畔周。周公奉成王命,伐诛武庚、管叔,放蔡叔。以微子开代殷后,国于宋。颇收殷馀民,以封武王少弟封为卫康叔。晋唐叔得嘉谷,献之成王,成王以归周公于兵所。'---周本纪

第七《卫康叔世家》

第八《宋微子世家

第九《晋世家

折叠 编辑本段 其它相关

周代诸侯国信息

鲁--姬姓侯爵。系周文王第四子周(姬)公旦,佐文王、武王、成王有大勋劳于天下。后成王命为大宰,食邑扶风雍县东北之周城,号宰周公,留相天子,主自陕以东之诸侯。乃封其长子伯禽于曲阜,地方七百里,分以宝玉、大弓,而俾侯于鲁,以辅周室。

齐--姜姓,侯爵。系炎帝裔孙伯益为四岳,佐禹平水土有功,赐姓曰姜氏,谓之吕侯。其国在南阳宛县之西南。自太公吕望起自渭水,为周文、武师,号为师尚父,佐文、武定天下,有大功,封营丘,为齐侯,列于五侯九伯之上。即今山东青州府是也。

燕--姬姓,伯爵。系周同姓功臣,曰召公奭,佐文、武定天下,有大功,为周太保,食邑于召,谓之召康。留相天子,主自陕以西之诸侯。乃封其子为北燕伯,其地乃幽州蓟县是也。

魏--姬姓,伯爵。系周同姓功臣,曰毕公高,佐文、武定天下,有大功,封镇魏国。即今河南开封府高密县是也。

管--姬姓,侯爵。系武王弟,曰姬叔鲜,以监武庚封于管。即今河南信阳县是也。

蔡--姬姓,侯爵。系武王弟,曰姬叔度,以监武庚封于蔡。即今河南汝宁府上蔡县是也。

曹--姬姓,伯爵。系武王弟,曰姬叔振铎。武王克商,封于曹。即今济阳定陶县是也。

--姬姓,伯爵。系武王弟,曰姬叔武。武王克商,封于郕。即今山东兖州府汶上县是也。

霍--姬姓,伯爵。系武王弟,曰姬叔处。武王克商,封于霍。即今山西平阳府是也。

卫--姬姓,侯爵。系武王同母少弟,封为大司寇,食采于康,谓之康叔,封于卫。即今北京冀州是也。

滕--姬姓,侯爵。系武王弟,曰姬叔绣。武王克商,封于滕。即今山东滕州是也。

晋--姬姓,侯爵。系武王少子,曰唐叔虞。封于唐,后改为晋。即今山西平阳府降县东翼城是也。

吴--姬姓,子爵。系周太王长子泰伯之后。武王克商,遂封之为吴。即今之吴郡是也。

虞--姬姓,公爵。系周太王子仲雍之后。武王克商,求泰伯、伯雍之后,得章已为吴君;别封其为虞。在河东太阳县是也。

虢--姬姓,公爵。系王季子虢仲,文王弟也。仲与虢叔为文王卿士,勋在王室,藏于盟府;而文王友爱二弟,谓之二虢。武王克商,封仲于弘农。陕县东南之虢城。

楚--芈姓,子爵。系颛帝之裔,曰鬻熊。为周文、武师,有勤劳于王家,封之于荆蛮;以子男之上居之。即今丹阳南郡枝江县是也。

许--姜姓,男爵。系尧四岳伯夷之后。因先世有功,武王克商,封其裔文叔于许。即今之许州是也。

秦--嬴姓,伯爵。系颛帝之裔。因先世有功,武王克商,封其裔柏翳于秦。即今之陕西西安府是也。

--嬴姓,子爵。系小昊之后。因先世有功,武王克商,封其后兹与期于莒城。即今之莒县是也。

纪--姜姓,侯爵。系太公之次子。武王念太公之功,分封于纪。即今东莞剧县是也。

--曹姓,子爵。系陆终第五子晏安之后。武王克商,封其裔曹挟于邾。即今之山东邹城是也。

薛--仕姓,侯爵。黄帝之后。因世有功,武王克商,封其后裔奚仲于孽。即今山东泊州是也。

宋--子姓,公爵。系商王帝乙之长庶子曰微子启:因纣王不道,微子抱祭器归周。武王克商,封微子于宋。即今之睢阳县是也。

--姒姓,伯爵。系夏禹王之后。武王克商,求夏禹苗裔,得东楼公,封于杞,以奉禹祀。即今之开封府雍丘县是也。

陈--妫姓,侯爵。系帝舜之后。其裔孙阏父作武王陶正,能利器用,王实赖之。以元女大姬下嫁其子满,而封诸陈,使奉虞帝祀。其地在太皞之墟,即今之陈县是也。妫姓源于姬姓,系颛顼后裔,传至子孙帝舜娶帝尧二女娥皇,女英,女英生子商均。商均后代妫满娶周武王长女太姬,太姬生陈申公,陈相公。陈系武王元女太姬之后。

焦--伊耆姓,侯爵。系神农之后。因先世之功,武王克商,封之于焦。即今之弘农陕县是也。

蓟--姬姓,侯爵。系帝尧之裔。武王克商,求其后,封之于蓟,以奉唐帝之祀。即今之北京顺天府是也。

杨--姬姓,侯爵。系黄帝后裔。周武王分封其弟叔虞于唐邑 (山西翼城 )。出公子齐,生伯侨,天子封为杨侯。

高丽--子姓,乃殷贤臣,曰箕子,亦商王之裔。因不肯臣事于周,武王请见,乃陈《洪范九畴》一篇而去之辽东。武王即其地以封之。至今乃其子孙,即朝鲜国是也。

其余如越封于会稽,向封于谯国,凡封于汲郡,伯封于东平,郜封于济阴,邓封于赖川,戎封于陈留,芮封于冯翊,极封为附庸,谷封于南阳,牟封于泰山,葛封于梁国,郳封为附庸,谭封于平陵,遂封于济北,滑封于河南,鄣封于东平,邢封于襄国,江封于汝南,冀封于皮县,徐封于下邳,舒封于庐江,弦封于弋阳,郐封于琅玡,厉封于义阳,项封于汝阴,英封于楚,申封于南阳,共封于汲郡,夷封于城阳等国,不悉详记。

与此相关的有汉语著名成语即"烽火戏诸侯、挟天子令诸侯就出自这个时代"。

公元前9世纪,由于周厉王残酷统治发生"国人暴动",诸侯各国原来一直服从周王,暴动以后代表中央政权的周王室对诸侯的控制力很弱,实际控制区只剩下几百里。进入春秋时期后,基本为混战时期,北方有燕、山戎;东边有齐;西方有秦、蜀、巴;南方楚、吴、越;中部从西至东依次为晋、卫、鲁,另外还有郑、陈、蔡、宋。诸侯列国实力不均,强国齐、晋、秦、楚、吴、越,春秋五霸在这一时期出现。客观上促进了诸侯各国分裂和统一。这一时期产生对中国历史影响深远的哲学理论,如儒家学说、道家理论,学术气息极为浓厚,涌现了中国历史上难得的百家争鸣。

战国时期以后,原来的晋国被赵、魏和韩"三家分晋";吴被越所灭,越又被楚所灭;诸侯国只剩下了韩、赵、魏、楚、燕、齐、秦。

阅读全文

热点资讯

我的关注