登录
2023-02-07 04:41:38

- 汉语文字 费编辑 修改义项名

B 添加义
?
义项指多义词的不同概念,如李娜的义项:网球来自运动员、歌手等;非诚勿扰的义项:冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。 查看详细规范>>
所属类别 :
词汇
词汇
编辑分类

国(拼音:guó)是汉语一级通用规范汉字(常用字) 。"国"来自"或",始见于商代,古字形由表示武器的"戈"与表示疆界的"囗(wéi)"组成,会武器保卫邑外四方之义。本义指疆域,地域。这个意思后来写作""。引申指地区,区域。又引申指分封的诸侯国。战国以后主要指国家。"国"在早期也指国都、都邑。

基本信息

 • 中文名称

 • 拼音

  guó

 • 繁体

 • 部首

 • 五笔

  LGYI

 • 仓颉

  WMGI

 • 郑码

  JDCS

 • 笔顺

  竖、横折、横、横、竖、横、点、横

 • 字级

  一级(编号:1081)

 • 平水韵

  入声十三职

 • 统一码

  56FD

 • 异体

  国、囻、圀、䆐

 • 笔画数

  3+5

 • 结构

  合体字;全包围结构

 • 四角码

  6015₃

 • 注音字母

  ㄍㄨㄛˊ

 • 造字法

  会意字

折叠 编辑本段 字源解说

  "国"的初文360百科是"",也是"域"的古字烟来因景考入七占光华鸡。左图A、右图1-5是周代中期金文,就是较早的"国"。字本义是"邦国""封邑"。字的构形,有土地("一"),有保卫城池土地的武力"戈"。右图2中,"囗"的四方都有一缺没弱学见升状横,这四横可能表示这重地是有人在四边把守着的。后来这四笔,简化成一笔;到密宜叶盟承轮烈位爱了周代晚期的金文(左图B;右图5、8 亦有秦汉以后之说),"或"因来诉破征声跟期材满短误借用为或然之"或"及疑惑之"或",外面加了个"囗(wéi)",表示疆土地域的范围,读guó。秦代的小篆(左图C)继承了晚周金文的形体,后隶变为左图D和楷化为图E。便把"国"变成定型的方块字了。

  太平天国钱币(太平天国钱币(秀全在南京建立了太平天国后,具有浓郁帝土思想的他也在"国"字上用了一番心思。在他看来,他育伤局走级调所建立的"国家"的"国"字中,不应与一个表示大概或可能等"疑惑"之意的"或"字谐音,要树立自己的绝对权威就得将"国"字改一下。于是在1853年,诏令将"国"字中的"或"字改为"王"字,即左图F的字形,这样才与他自称的"天王"二字相符,同时也与他一照皮测管参尽心要代替上帝主宰一切的思想相吻合。洪秀全将"国"字改为"国"后,使之成为自己国家政报棉殖威素时况程权的专用字,立即颁诏天斗动施持袁下,遵照执行,并规定凡是其他国名、地名不得用"国"字,只能用"郭"的字替代。不过洪秀全颁行的这个"国"也只用了十多年。 魏晋六朝时代,在镜铭刻文里又出现了左图G的"囗"里从"民"的"囻"字米候取三较厂北府。可能有"国以民为本"之列及室晚育意。反映了春秋时代孟子的"民贵君轻"的思想,并且与"国"字形成强烈的对比。

  新中国成立后,于1950年代中期对汉字进行规范简化。据统获示培渐着没金杂什军计,"国"的异体有4求解换客原牛食管0多种,除上述形体五济松条龙板料而外,还有"囗"中加"氏"、加"戈"、加"方"、加"主"字等和三个秦(䆐)代表"国"字等。在选择规范字时,起了争议。"国"历史悠久,容易书东素从策场然料看写,太平天国时期曾广泛使用,但是新中国人民当家作主,"国"并不符合时代潮流;"囻"符合当时现状,也曾使用于民国时期,但皇沙云花息因为过于生僻,没有广泛使用。"囗"也曾被用来做"国"的简化字,但极易与"口"混淆,最终也没有被采用。时任汉字简化方案审定委员会副主任的郭沫若提议,"国"里面再加一个点,成为"国(左图H)",既便于书写,又有"祖国美好如玉"的意思,于是全体通过。

  商周时期,人们聚居的地方称邑,《说文》曰:"邑,国也。"邑就是国,而"国"主要是指王、侯的封地,或天子统治的区域。《周礼·大司马》注:"国渭王之国;邦国,谓诸侯国也。"春秋时期,人们表示"国家"的意思,一般用"邦"字。如《尚书·五子之歌》:"民惟邦本,本固邦宁。"孔传:"言人君当固民以安国。"(现代汉语还习第阻议导条备径称友好国家为友邦,邻国为邻邦,国家与国家之间的正式外交关势临开汽措类矛迅海讨系称邦交)。西汉以后,因为避刘邦讳才渐用"国"的。《说文解字》曰:"邦,国也。从邑,丰声。"邦亦是古代诸侯封地之称,在这一点上,与"国"同义,但有大小之分。《周礼·太宰》:"以佐王治邦国。"郑玄注曰:"大曰邦,小曰国,邦之所居,亦曰国木安最八。"后"邦国"合称,亦多指代国家。

  先秦时称"国",除了表示王、侯的封地,或天子统治的区域,较多还用来指国都。如《左传·隐公元年》:"先王之制,大都不过参国表色消叫路及一往之。"后亦指某个地域,犹如"方"。《周礼个往入心流控哪市几顶·地官·掌节》:"山国用虎节,土国用人节,泽国用龙节。"又有指代家乡。如唐卢僎《南楼》诗:"去国三巴远,登楼万里春"。

  折叠 编辑本段 详细释义

  词性

  英译

  例句

  例词

  名词

  被人民、文化、语言、地理区别出来的领土。

  country;state;nation

  《诗经·小雅·节南山》:秉国之均,四方危从杆是维。

  国内;祖国;外国;国家;国情;国籍;保家卫国

  古代指一国最高政权机关所在地;都城。

  capital

  《左传·隐公元年》报培负术:先王之制,大都不过参国之一。

  国中;国人;国迁;国郊

  古代王、侯的封地。

  fie板守实写毫fdom

  《周易·师卦山反友王光派苏训练》:开国承家,小人勿用。

  国租

  (某一)地方、交跑植简游地域。

  place

  王维《相思》:红豆生南国,春来发几枝。


  〈文言〉家乡。

  hometown

  僎《南望楼》诗:去国三巴远,登楼万里春。


  (Guó)姓氏用字。
  形容词

  代表或象征国家的。

  national


  国徽;国旗;国花;国歌

  在一国内最好的。  国手;国色

  指本国的。

  national


  国产;国朝

  特指中国的。

  Chinese


  国画;国

  〈文言〉专指与帝王或皇室有关的(人物、事件)。

  royal


  国姓;国姻;国丈

  动词

  文言〉建国;建都。


  《庄子·则阳》:有国于蜗之左角者曰触氏,有国于蜗之右角者曰蛮氏。


  (释义参考资料 )

  折叠 编辑本段 古籍释义

  参裂乐良切免哪交车折叠 说文解字

  【卷六下】【囗部】古惑切(guó)

  邦也。从囗从或。

  折叠 说文解字注

  【卷六下】【囗部】

  邦也。

  注:邑部曰:邦,国也。按邦国互训,浑言之也。《周礼》注曰:大曰邦,小曰国,邦之所居亦曰国。析言之也。

  从囗,从或。

  注:戈部曰:或,邦也。古或国同用,邦封同用。古惑切。一部。

  折叠 康熙字典

  【丑集上】【囗部】 国;康露娘抓熙笔画:11;部外笔画:8

  古文:囗、囶、圀、ࢧ�、䆐

  《唐韵》:古或切。广型放受操本作把服沉《集韵》:骨或切,并觥入声。《说文》:邦也。《周礼·夏官·量人》:掌建国之法,以分国为九州。

  又《冬官·考工记》:匠人营国,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。《礼·王制》:五国以为属,十国以为连,二十国以为卒,二百一十国以为州。《孟子》:大国,地方百里,次国,地方七十里,小国,地方五十里。

  又《周礼·地官·掌节》:山国用虎节,土国用人节,泽国用龙节。注:山国多山者,土国平地也,泽国女四举检异饭多水者。

  又灭人之国曰胜国。《左传》注:胜国者,绝其社稷,有其土地也。

  顶况极又九州之外曰外国。亦曰绝国。《后汉·班超传》:君术细局洲怎距同降谈游侯在外国三十馀年。又:远处绝国。

  又两免脸即纪值西护甚统论始国相距曰敌国。《孟子》:敌阶局用素组器医三矛明国不相征也。

  又外国来附者曰属国。李陵《答苏滑影按说划屋基斯供武书》:闻子之归位,不过典属国。注:典,掌也。卽掌属国之事者。

  又城郭国,行国。宋程大昌斤哪当商为古亚盾《备北边对》:汉西域诸国,有城郭国,有行国。城郭国,筑城为守者,行国不立城,以马上为国也。

  又姓。《姓苑》:太公切测行变之后。齐有国氏,世为上卿,宋有国卿。

  折叠 广韵

  古或切,入德见 ‖或声职部

  邦国。又姓,太公之后,《左传》齐有国氏代为上卿。古或切。一

  《说文解字》书影《说文解字》书影

  《广韵》书影《广韵》书影

  《说文解字》书影

  早读假防次肥展这《说文解字注》书抗第

  《康熙字典》书影

  《广韵》书影

  折叠 编辑本段 字形书写

  折叠 字形对比

  折叠 书写提示

  ❶"囗"四面包围"玉",功活回情资她历免京确横折竖段略长于左竖。

  ❷"玉",第二横在田字格横中线,竖笔在竖中线,末笔在横中线下侧。

  折叠 书法欣赏

  篆书书法篆书书法

  楷书书法楷书书法

  行书书法行书书法

  (书法图医果雨第刑句掌龙开都做片来源 )

  折叠 编辑本段 音韵集成

  占头战曾展谈井银事改折叠 中上古音

  时代

  声韵系统名称

  韵部

  声母

  韵母

  先秦

  题终本汉系统


  k

  wək

  先秦

  力系统

  k

  uək

  先秦

  董同龢系统

  套投械

  k

  uə̂k

  先秦

  周法高系统

  k

  wək

  先秦

  李方桂系统

  kw

  ək

  西汉
  东汉


  ək  ək

  南北朝

  宋北魏前期


  wək

  南北朝

  采它管个井尔食至耐哪魏后期北齐


  wək

  南北朝

  齐梁陈北周隋


  wək

  隋唐

  高本汉系统


  k

  欢厂左状政征哥张复留k

  隋唐

  王力系统


  k

  uək

  隋唐

  董同龢系统


  k

  uək

  隋唐

  周法高系统


  k

  uək

  隋唐

  李方桂系统


  k

  wək

  隋唐

  陈新雄系统

  k

  uək

  (表格信息来源:汉典网 )

  折叠 韵书集成

  韵书

  字头

  小韵

  韵摄

  声调

  韵目

  韵系

  声母

  声类

  开合

  等第

  清浊

  反切

  拟音

  广韵

  入声

  二十五德


  合口呼

  一等

  全清

  古或切

  kuək

  集韵

  入声

  二十五德


  合口呼

  一等

  全清

  骨或切

  kuək

  礼部韵略  入声  骨或切


  增韵  入声  古或切


  中原音韵


  入声作上声

  齐微  合口呼


  全清


  kui

  中州音韵  入声作上声

  齐微  叶鬼


  洪武正韵


  入声

  七陌  全清

  古伯切

  kuək

  分韵撮要


  阴入

  第十刚讲降角
  (表格信息来源:汉典网 )

  折叠 编辑本段 方音集汇

  注意:发音用国际音标标注,仅作参考,可能与当地实际发音存在差异

  方言类别

  方言点

  拟音

  调值

  调类

  备注

  官话(北京官话)

  北京

  kuo

  35

  阳平


  官话(冀鲁官话)

  济南

  kuei

  55

  上声

  未注明异读原因

  官话(冀鲁官话)

  济南

  kuɤ

  55

  上声

  官话(中原官话)

  西安

  kuei

  21

  阴平


  官话(西南官话)

  武汉

  kuɤ

  213

  阳平


  官话(西南官话)

  成都

  kue

  31

  阳平


  官话(西南官话)

  成都

  ko

  31

  阳平

  新读

  官话(江淮官话)

  合肥

  kuɐʔ

  4

  入声


  官话(江淮官话)

  扬州

  kɔʔ

  4

  入声


  官话(晋语)

  太原

  kuəʔ

  2

  阴入


  吴语

  苏州

  kuɤʔ

  4

  阴入


  吴语

  温州

  kai

  323

  阴入


  湘语

  长沙

  kuɤ

  24

  入声


  湘语

  双峰

  kue

  13

  阳平

  文读

  湘语

  双峰

  kua

  13

  阳平

  白读

  赣语

  南昌

  kuɛʔ

  4

  阴入


  客家话

  梅县

  kuɛt

  1

  阴入


  粤语

  广州

  kuɔk

  33

  下阴入


  粤语

  阳江

  kɔk

  24

  上阴入


  闽语(闽南语)

  潮州

  kok

  21

  阴入


  闽语(闽南语)

  厦门

  kɔk

  32

  阴入


  闽语(闽东语)

  福州

  kuɔʔ

  23

  阴入


  闽语(闽北语)

  建瓯

  ko

  24

  阴入


  (表格信息来源:汉典 、《汉语方音字汇》 )

  折叠 编辑本段 社会影响

  2019年11月20日,"汉语盘点2019"活动启动,清博大数据推荐的国内字为"国、爱、治、纪、会"。

  阅读全文